Google+ Google+ Bondtehond bij het liquidatieproces Google+

donderdag 14 december 2017

Bada Bing-verdachten Sint Maarten vrijgesproken van vrouwenhandel, wel andere veroordelingen

PHILIPSBURG - Alle verdachten in de Orca-rechtszaak, oftewel de Bada Bing-zaak werden vandaag vrijgesproken van de aanklacht wegens vrouwenhandel. Andere aanklachten, waaronder omkoping en belastingontduiking, bleken woensdag wél bewezen volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Curaçao. De hoofdverdachte in dit geval, Bada Bing's eigenaar en directeur van zijn holding-vennootschap Lunteren NV Jaap van den Heuvel (52), hield tijdens de rechtszaak Orca in Hoger beroep vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan en weersprak de beschuldigingen van omkoping van voormalig onafhankelijk Parlementslid Patrick Illidge, evenals de vermeende valsheid in geschrifte, vrouwenhandel, belastingontduiking en witwassen van geld.

Club Bada Bing + Neverland - (klik voor groter)

Op woensdag achtte het Hof van Beroep niet bewezen dat Van den Heuvel en Bada Bing-manager Krijn van den B. zich schuldig hadden gemaakt aan vrouwenhandel. De laatste gaat vrijuit en zal dus niet tegen het door hem zo gevreesde strafblad oplopen. Volgens het Hof werden de vrouwen niet uitgebuit in de momenteel door orkaan Irma ter ziele gegane Adult Entertainmentclub in Simpson Bay op Sint Maarten. De aldaar werkende "exotische danseressen" verdienden behoorlijke lonen en werden over het algemeen goed behandeld, aldus het Hof in zijn vonnis. Het Hof vond echter wel bewezen dat Van den Heuvel en voormalig parlementslid Patrick Illidge zich schuldig hadden gemaakt aan omkoping in een poging om een ​​vergunning te verkrijgen van toenmalig minister van Economische Zaken Romeo Pantophlet.

Verklaringen over de betalingen die van Van den Heuvel aan Illidge had gedaan en destijds op video werden vastgelegd, dat het aflossingen betroffen van een lening, werd door het Hof verworpen als "ongeloofwaardig". Er werd ook vastgesteld dat Van den Heuvel een huurovereenkomst had vervalst en belastingontduiking en witwassen had gepleegd. Voor deze misdaden werd hij veroordeeld tot 32 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Lunteren N.V. werd veroordeeld tot betaling van NAf. 994.700,-

Voor de omkoping werd ex-Parlementslid Illidge veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Hij werd ook verbannen uit het ambtenarenapparaat, mag voor een periode van vijf jaar geen publieke functie vervullen en heeft zijn passieve kiesrecht verloren. Hij mag dus niet aan de verkiezingen meedoen.

Het Hof heeft ondanks de toelichting op de door orkaan Irma ingrijpend veranderde persoonlijke omstandigheden weinig tot geen rekening gehouden met de totale vernietiging van de eens zo mooie Club Bada Bing en het naastgelegen loungegedeelte 'Neverland' met restaurant en inpandig zwembad. Jaap van den Heuvel beraadt zich samen met zijn advocaat mr. Cor Merx nog over eventuele vervolgstappen. De verdachten hebben twee weken de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Bron: The Daily Herald

<<0>>


De uitkomst van het langdurige proces, dat om verschillende redenen meermaals werd uitgesteld, is wat ik reeds voorspelde, dat in elk geval de aanklacht van vrouwenhandel totaal onterecht was. Tijdens een aantal verblijven op Sint Maarten om de rechtszaak in Courthouse van Philipsburg bij te wonen, sprak ik meerdere dames die naar eigen zeggen in Bada Bing de tijd van hun leven hadden. Van dwang of het niet mogen verlaten van de Club was volgens hen totaal geen sprake. Sterker nog, over de managers en club-eigenaar Jaap van den Heuvel werd door hen zonder uitzondering zeer positief gesproken. De sfeer op de werkvloer was er altijd goed en je kon merken dat de dames 's avonds opgewekt en vrolijk aan hun werk begonnen als zij in hun sexy pakjes of lingerie de trap van de boven de nachtclub gelegen slaap-vertrekken afdaalden om zoals iedere avond en nacht tot in de vroege uurtjes weer een leuk feestje te bouwen.

Bondtehond


donderdag 23 november 2017

Bada Bing-verdachten informeren het Hof over hun persoonlijke omstandigheden na orkaan Irma

PHILIPSBURG - Alvorens het Hof uitspraak doet in Hoger beroep in de Bada Bing-zaak gaf het Hof de vier verdachten woensdag de gelegenheid om het Hof te informeren over hun persoonlijke omstandigheden nadat Sint Maarten op 6 september is getroffen door orkaan Irma. De zaak werd op 10 en 11 augustus behandeld door het Hof in het Courthouse van Philipsburg, waarbij de datum van uitspraak aanvankelijk op 12 september werd vastgesteld. De hoofdverdachte in dit geval, Bada Bing's eigenaar en directeur van zijn holding Lunteren NV Jaap van den Heuvel (52), hield tijdens de rechtszaak Orca vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan en ontkent de beschuldigingen van omkoping van voormalig onafhankelijk lid van het Parlement ( MP) Patrick Illidge, valsheid in geschrifte, vrouwenhandel, belastingontduiking en het witwassen van geld.

Adult Entertainment Club Bada Bing nog in oude glorie.

Op 6 maart 2015 werd de eigenaar van het Adult Entertainment Club in Simpson Bay door het Gerecht in eerste aanleg veroordeeld tot 42 maanden, waarvan er 12 werden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Lunteren N.V. werd tevens veroordeeld 1,5 miljoen NAF aan boetes te betalen wegens belastingontduiking, witwassen van geld en vrouwenhandel. Op woensdag schilderde Van den Heuvel een somber beeld van zijn bedrijf en zijn persoonlijke financiële omstandigheden. Hij liet het hof weten dat zijn bedrijf tijdens de orkaan "volledig verwoest" is en niet kan worden herbouwd. De verhuurder eist echter nog steeds huur. Van den Heuvel zei hetzelfde als zijn medewerkers, dat hij op dit moment ook geen inkomen heeft. "Ik ben klaar met het bedrijf en zal de deuren voorgoed sluiten. Dit is een grote ramp", vertelde hij de rechtbank via een video-verbinding met Curaçao.

Club Bada Bing voor orkaan Irma.

Bada Bing Manager Krijn van den B., die door de rechtbank in eerste aanleg was veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijk, met twee jaar proeftijd en 240 uur werkstraf bij de ambulancedienst voor betrokkenheid bij vrouwenhandel, zei ook dat het bedrijf waar hij voor werkte "praktisch verdwenen" is en "één grote puinhoop" is. Alle vrouwen die in de club hebben gewerkt, hebben het eiland verlaten.Van den B. zei dat het voor hem zeer moeilijk zal worden om een ​​andere baan te vinden, omdat de strafzaak tegen hem, hem overal ‘non-grata’ maakte.

Club Bada Bing, zwaar beschadigd door orkaan Irma.

Voormalig parlementslid Illidge uitte soortgelijke zorgen. Hij zei dat het zoeken naar een baan op St. Maarten of in het buitenland moeilijk voor hem is, want "het gaat allemaal om integriteit." Hij zei ook dat zijn huis in Pointe Blanche aanzienlijke schade heeft opgelopen, die niet volledig door de verzekering wordt gedekt. Zijn twee huurders verlieten hun appartementen nadat ze hun baan in de horeca waren kwijtgeraakt. "Dat zorgt ervoor dat ik geen inkomen heb," zei Illidge, eraan toevoegend dat zijn vrouw net is begonnen met een baan om hun gezin van een inkomen te voorzien. De rechtbank in eerste aanleg veroordeelde Illidge voor omkoping tot 18 maanden, waarvan er zes werden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Het Hof herriep ook zijn recht om gekozen te worden en verbood hem om gedurende vijf jaar een openbaar ambt te bekleden.

Het open-air lounge-gedeelte 'Neverland' totaal verwoest.

Het Openbaar Ministerie zag geen reden in de persoonlijke omstandigheden van de verweerder om af te wijken van zijn eis om de uitspraken van de rechtbank in eerste aanleg volledig te honoreren. Terwijl Van den Heuvel beweerde dat hij straatarm was en de salarissen van de werknemers niet kon betalen, riep advocaat mr. Cor Merx het Hof op om een ​​beslag op de bankrekeningen van Lunteren NV voor een bedrag van US $ 280.000, door het parket, op te heffen.

Het Hof beslist in de zaak Orca op 13 december.

BRON: The Daily Herald

Bondtehond


zaterdag 23 september 2017

Korte pro-forma zitting in Holleeder-zaak Vandros

Vrijdagochtend vond er weer een pro-forma zitting plaats in de Holleeder-zaak Vandros. Uiteindelijk was het maar een korte zitting. Na een half uurtje stonden de aanwezige journalisten alweer buiten. Het OM noemde een aantal getuigen die nog gehoord zullen worden. Niet alleen Kok en Urka werden genoemd, maar ook Burger en De Vries. Het ging verder feitelijk alleen even over de samenstelling van het dossier en wanneer het klaar is voor de inhoudelijke behandeling, als antwoord op vragen van mrs. Janssen en Malewicz, de advocaten van Holleeder: Wat is de stand van zaken met het politie-onderzoek en hoe staat het met het dossier? Wanneer hebben de proces-partijen de beschikking over het (eind-)dossier en kan er begonnen worden met de inhoudelijke behandeling?


Officier van justitie Sabine Tammes zei over het dossier dat het een illusie zou zijn om te denken dat er ooit een 'einddossier' van Vandros zou komen. Volgens haar is een dossier als Vandros zo uitgebreid en zal het onderzoek, net zoals bij het Passage-onderzoek het geval was, ongetwijfeld weer nieuwe onderzoeken doen uitlokken, waardoor het nooit de status einddossier zal krijgen. Dat wil echter niet zeggen dat er niet een moment komt waarop men kan zeggen dat er voldoende informatie ligt waaruit niet alleen tot in detail de contouren zijn te ontwaren van diverse feiten, maar waarin volgens het OM ook tot in detail duidelijk wordt waaruit de betrokkenheid van verdachte Holleeder bij die feiten blijkt. En dat men net als in Passage de knoop op een gegeven moment doorgehakt zal moeten worden omdat men op een moment voldoende heeft om daarmee de voor strafvordering relevante vragen te beantwoorden. In november komt volgens het OM het onderzoeksdossier digitaal doorzoekbaar ter beschikking van Holleeder en zijn verdediging. Daaraan zullen ook dossiers Kolbak en Passage worden toegevoegd.

Ook wordt het digitale dossier nog aangevuld met stukken uit oudere dossiers waar de verdediging om heeft gevraagd. Daar wordt nog steeds volop onderzoek naar gedaan. De inhoudelijke behandeling begint naar verwachting begin 2018, mogelijk met een verhoor van Holleeder zelf. Holleeder en zijn verdediging maken daar bezwaar tegen omdat de dames getuigen Astrid Holleeder, Sonja Holleeder en Sandra den Hartog dan mogelijk kunnen anticiperen op hetgeen doorgaans vrijwel meteen breeduit in de media zal worden gemeten en dus ook door hén over te lezen zal zijn. Men wil Holleeder allereerst horen over zijn negen afgelegde verklaringen waarin hij volgens het OM een algemeen beeld schetst en niet ingaat op de hem ten laste gelegde feiten omdat de verdachte die ontkent. Hij gaat met name in op de tijd vanaf de Heineken-ontvoering in 1983 en relaties die hij met verschillende slachtoffers heeft gehad. Die verklaringen zijn momenteel nog onderwerp van verificatie. Als tegenwerping op de bewering van de verdediging dat er veel media-aandacht zal zijn en meteen al het besprokene in de media zal verschijnen, stelt het OM dat Holleeder daar voorheen zelf ook debet aan zou zijn geweest door de media-aandacht op hem te vestigen.

Holleeder zelf had dit keer weinig op te merken. Wel voorziet hij veel leeswerk, nu de dossiers digitaal beschikbaar komen en liever wordt hij eerst gehoord bij de onderzoeksrechter. Wat hem betreft kan dat al gauw beginnen.

Op 15 december is de volgende pro-forma zitting.

Bondtehond


vrijdag 15 september 2017

Het Hof heropent onderzoek in strafzaak Bada Bing vanwege gevolgen orkaan Irma in Sint Maarten

De zaak ORCA, oftewel de Bada Bing-zaak rondom de vermeende omkoping van een politicus, is door het Gemeenschappelijke Hof van Justitie in Willemstad heropend i.v.m orkaan Irma op Sint Maarten. Onderstaand persbericht werd gisteravond verstrekt door het Hof. Eerder verscheen er al een persbericht op de website van het Hof dat het historische Courthouse in Philipsburg op Sint Maarten ook schade heeft opgelopen. Zittingen zijn tot nader order uitgesteld. Verdachten en hun advocaten hebben in sommige gevallen nog geen contact gehad met elkaar omdat ook huizen en kantoren van de verdediging en leden van het OM zwaar zijn beschadigd.Het Hof heropent onderzoek in strafzaak Bada Bing vanwege gevolgen orkaan Irma in Sint Maarten


Willemstad / Philipsburg - Het Hof heeft vandaag, woensdag 13 september 2017, middels een tussenvonnis het onderzoek in de Bada Bing-strafzaken heropend vanwege de gevolgen van de orkaan Irma in Sint Maarten. De persoonlijke omstandigheden van de verdachten zijn mogelijk ingrijpend gewijzigd, terwijl ook de openbaarheid van de uitspraak in het geding is. De zaak is door het Hof inhoudelijk behandeld op 10 en 11 augustus jongstleden. Het Hof zou vandaag uitspraak doen. Het Hof heeft het onderzoek ter terechtzitting heropend en geschorst tot 22 november 2017 te 10:00 uur in Curaçao met behulp van een directe beeld- en geluidsverbinding met het Courthouse in Sint Maarten.

Bij de beraadslaging is het Hof tot de conclusie gekomen dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest. De redenen daarvoor zijn gelegen in de gevolgen van de orkaan Irma, waarmee Sint Maarten na de sluiting van het onderzoek in deze zaak te kampen heeft gehad.


Daar komt bij dat het Courthouse – het gerechtsgebouw in Sint Maarten – dusdanige schade heeft opgelopen, dat het niet mogelijk was om daar vandaag uitspraak te doen. Vonnis wijzen in Curaçao stuit ook op bezwaren, nu het maar zeer de vraag is of de verdediging en de verdachten in staat zijn om de uitspraak bij te wonen. De openbaarheid van de uitspraak – een beginsel van behoorlijke rechtspraak, dat in het teken staat van het recht op een eerlijk proces – is daarmee in het geding.
***


Spreekt voor zich. 'De persoonlijke omstandigheden van de verdachten zijn mogelijk ingrijpend gewijzigd'... Ook bekende Adult Entertainment Club Bada Bing is zwaar beschadigd door orkaan Irma. Het volledige dak is van het pand gewaaid en kamers op de bovenste verdieping zijn onbewoonbaar. Er is enorm veel waterschade in club zelf, werkruimtes en het kantoor zijn totaal verwoest. Bada Bing kan als verloren worden beschouwd. De schade is zo groot dat er van wederopbouw geen sprake kan zijn. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De directie van Bada Bing heeft de dames geadviseerd om voor de orkaan te vertrekken en naar huis te gaan. In totaal zijn 21 dames de zaterdag en zondag voor de Orkaan vertrokken om, nadat de orkaan was overgetrokken, te kijken of ze terug zouden kunnen komen als de schade door de Orkaan miniem zou zijn geweest.

Sommige van de dames die voor Bada Bing werken, wilden zelfs liever blijven ondanks de naderende orkaan. Op zich zegt dat al heel wat over de beschuldigingen van vrouwenhandel waartegen de verdachten en hun raadslieden zich afgelopen maand in Hoger beroep hebben verweerd voor het Hof. Geen van de vrouwen is ooit gedwongen in de Club of op het eiland te blijven. Zij waren vrij om te gaan en staan waar zij wilden, zo ook nu. Er waren ook dames die wel liever naar familie gingen nu Irma mogelijk ook over Dominicaanse Republiek zou razen, echter 5 van de werkende dames bleven liever in Bada Bing. Zij hebben toch geluisterd naar het advies van de managers en alsnog vertrokken. Zij zijn afgelopen week via Curacao terug naar hun land van origine teruggekeerd.

Natuurlijk heb ik Jaap van den Heuvel, de eigenaar van Bada Bing, reeds gesproken. Hij is er kapot van. Er is afgelopen jaar ontzettend veel in de Club geïnvesteerd en gemoderniseerd. Vol vertrouwen in de toekomst dat het Hof tot een ander oordeel dan de rechtbank zou komen, wilde Van den Heuvel, zijn managers en het personeel van Club Bada Bing er nog meer aan doen om de uitstraling van een gezellige mooie nachtclub te waarborgen. Zelfs nodigde manager Krijn van de Brug de Raadsheren van het Hof uit eens een kijkje te komen nemen, zodat zij zich zelf konden overtuigen van het feit dat er van ondeugdelijke behuizing voor de dames geen sprake is. Getuige de video hieronder kunnen we met eigen ogen zien dat de voormalige hotelkamers voldeden aan eisen om comfortabel te verblijven. De kamers zijn (waren) voorzien van airco-units, ruime bedden, eigen badkamers en de dames kozen er uit eigen vrije wil voor om gezamelijk op de kamers te verblijven. Het OM wilde het Hof dat anders doen geloven, echter op zitting is dat bestreden door eigenaar Jaap van den Heuvel en zijn manager.

<<0>>

De schade aan 'Adult Entertainment Club - Bada Bing!' is enorm, zoals te zien is op onderstaande foto's. Het volledige dak is eraf gewaaid. Het sfeervolle Lounge-gedeelte van Bada Bing! met bar en restaurant, 'Neverland Lounge' geheten, compleet met palmbomen en zwembad is geheel verwoest.
Later meer...

Bondtehond


vrijdag 18 augustus 2017

Hoger beroep Bada Bing zaak in Courthouse Philipsburg - Sint Maarten

De Bada Bing omkopingszaak, waar ik reeds eerder over schreef, woekerde afgelopen jaren bijna ongemerkt voort. Maar niet voor de verdachten. Zij zitten er maar mooi mee. Hoofdverdachte Jaap van den Heuvel, eigenaar van de al jaren op rij verkozen tot beste Adult Entertainment Club Bada Bing op Sint Maarten, zei het treffend tijdens de zitting: 'Edelachtbare, ik was 47 toen deze ellende begon, ik ben nu 52, en al die jaren hangen de onterechte beschuldigingen en onze veroordeling me als donkere wolken boven mijn hoofd'. Op 10 en 11 Augustus vond in het Courthouse van Philipsburg het Hoger Beroep plaats van wat inmiddels in de volksmond de Bada Bing Case is gaan heten.

Club Bada Bing! + Neverland Lounge (klik voor groter)

Even terug naar aanvang van alle ellende. Het begon allemaal in 2013 met een publicatie in De Telegraaf en een bijbehorende video op Youtube waarin Van den Heuvel zichtbaar geld overhandigd aan (destijds) onafhankelijk Parlementariër Patrick Illidge, tevens goede kennis van hem, die hij al sinds zijn jonge jaren op Sint Maarten kent. Hun kinderen zaten bij elkaar op school, ze kwamen op elkaars bruiloften en zagen elkaar in de jaren daarna nog regelmatig. Sint Maarten is klein. Naast de Adult Entertainment Club Bada Bing ligt namelijk het Bar/Restaurant gedeelte 'Neverland', waar je overdag en 's avonds tot 22:00 ook relaxed even wat kunt eten of drinken, daarna pas openen de deuren van de nachtclub. Buiten vele toeristen weten ook locale bewoners van het eiland dat het goed toeven is aan de bar in de open lucht naast het zwembad en het loungegedeelte, zo ook Illidge. Niets verkeerds aan een bezoekje zou je zeggen. Het eten en de drankes zijn er heerlijk en vlak naast Bada Bing opstijgende (privé) vliegtuigen op het naastgelegen vliegveld geven de locatie iets speciaals.

<<0>>

Eerdere publicaties over Bada Bing-zaak: HIER, HIERHIER en HIER.

<<0>>

De video gooide echter roet in het eten van de doorgaans relaxte en zorgeloze eilandbewoners omdat Jaap van den Heuvel plotseling werd beschuldigd van omkoping. Hij zou Illidge hebben betaald voor extra vergunningen om dames ter werk te mogen stellen. Bada Bing, dat echter al sinds 2006 over voldoende vergunningen beschikte, werd plotseling onderwerp van een onderzoek door het Openbaar Ministerie, Orca genaamd. In Nederland sprak een Tweede Kamer-lid er schande van dat die politicus Patrick Illidge 'eventjes op slippers en in shorts een stapel bankbiljetten kwam ophalen bij een bordeelhouder'. Dat klonk op zich al behoorlijk denigrerend, terwijl iedereen moet beseffen dat het op Sint Maarten meestal ver boven de 30 graden is. 'Wat wil deze politicus dan', vroeg Van den Heuvel zich boos af, 'dat Illidge op zondagmiddag, want dat was het die dag dat het filmpje werd geschoten, in driedelig kostuum een vriend te woord komt staan die mij wat geleend geld komt terugbetalen?'

Bada Bing 5 jaar overkozen tot Beste Adult Entertainment Club

Daar ging het al mank, want van omkoping is geeneens sprake. 'Ook al lijkt het erop, dat zou ik zelf ook denken als ik als buitenstaander zo'n filmpje zou zien', aldus Van den Heuvel, 'maar Patrick kwam gewoon zijn geld ophalen. Van omkoping is volgens de Club-eigenaar geen sprake, dat ontkent hij dus pertinent, net als zijn medeverdachten. Wel speelde er iets anders. Kom ik op terug...

Na een daarop volgende inval door het Openbaar Ministerie op Sint Maarten in Club Bada Bing en de woningen van betrokkenen, kwam het OM ook met een reeks andere ernstige beschuldigingen aan het adres van Jaap van den Heuvel en zijn bedrijf LUNTEREN NV., maar erger nog aan adres van zijn personeel. Plotseling werden hij en zijn assistent-manager door het OM tevens beschuldigd van vrouwen-handel, valsheid in geschrifte, belastingontduiking, witwassen en zelfs criminele organisatie. Dat laatste zou ik veel over kunnen zeggen, maar ik houd het kort: er is helemaal geen sprake van een criminele organisatie.

De aanklacht werd volgens mr. Cor Merx, de advocaat van Jaap van de Heuvel, puur en alleen wél gebruikt om aan een strafbaarheid van tenminste 4 jaar te komen, waarop men Van den Heuvel in voorarrest kon nemen, anders niet volgens de wet op Sint Maarten. Echter er waren in het geheel geen documenten inzake die vermeende criminele organisatie. De 18 dagen durende voorlopige hechtenis van Van den Heuvel was dus al onrechtmatig, aldus Jaap's raadsman mr. Merx. Tijdens dit Hoger Beroep stelde Merx namens zijn cliënt deze onrecht-matigheid en een aantal andere opnieuw aan de orde. Volgens de raadsman zouden deze onrecht-matigheden moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM, dan wel vrijspraak van Jaap van den Heuvel. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot 42 maanden waarvan 12 voorwaardelijk, plus 1,5 miljoen Antilliaanse gulden boete.

Vlnr: mr. Cor Merx - Jaap van den Heuvel - mr. Eric Jansen

Op zitting in eerste aanleg en nu weer, alleen niet zo gedetailleerd, legde Jaap van den Heuvel opnieuw uit wat er dan wel te zien was op die video.
De voorzitter van het Hof zei: 'We beginnen met de ambtelijke omkoping. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel vragen hierover. We gaan niet de hele band nalopen. U zegt dat hetgeen we zien op de band niet is wat het OM zegt dat het is: omkoping?'
Van den Heuvel: 'Correct! Nogmaals, als ik als buitenstaander de video zou zien, zou ik hetzelfde hebben gedacht. Maar wat het OM nu verzint, klopt gewoon niet!'
Voorzitter: 'U kreeg uw adres niet ingeschreven op dit adres?'
Van den Heuvel: 'Ja, het ging niet over vergunningen, die hebben we al sinds 2006'...
Patrick zou later tegen het Hof zeggen: 'Jaap vroeg mij: "Waarom moet dat zo lang duren die adreswijziging?" Ik heb mij vanuit mijn functie altijd ingezet voor de mensen'...

Ik het kort komt het verhaal erop neer dat Bada Bing-eigenaar Jaap van den Heuvel de camera's op zijn kantoor "heeft laten lenen" om voor vooraanstaand politicus Theo Heyliger een compromitterend filmpje te schieten om onafhankelijk Parlementslid Patrick Illidge later mee te confronteren en hem op deze wijze te bewegen terug te doen keren aan zijde van de UP-partij van Heyliger. Dat is het enige dat Jaap van den Heuvel zichzelf verwijt. Hij had nooit moeten meewerken aan de nogal ongelukkige poging Illidge weer te doen aansluiten bij de UP-Partij. De uitspraken die hij Illidge tijdens een gesprekje op z'n kantoor wilde ontlokken over weer een andere politicus, zouden door Heyliger enkel gebruikt worden met voornoemd doel, niet om uit te laten lekken naar de media. Dat gebeurde toch. Een met Heyliger bevriende journalist van The Daily Herald, die het filmpje alleen maar zou bewerken voor Heyliger, speelde de video namelijk door aan de Nederlandse krant De Telegraaf. Toen waren de rapen gaar. Plotseling was het filmpje van de vermeende omkoping in Club Bada Bing even klein onderdeel van het wereldnieuws. Arrestaties volgden.

Het vervelende is dat de reeks bijkomende aanklachten van onder andere vrouwenhandel totaal uit z'n verband zijn gerukt. Zowel Bada Bing-baas Jaap als assistent-manager Krijn herkennen zich totaal niet in de tot grote proporties opgeblazen mensenhandel-aanklacht tegen hen waar het OM dus mee kwam in 2013. Volgens hen worden de vrouwen goed behandeld, wordt er niet geworven in het buitenland en zijn de dames die in Bada Bing werken vrij om te gaan en staan waar zij willen. Geen van de dames klaagt over hun onderkomen, de kamers op de verdieping boven club Bada Bing dat vroeger hotelkamers waren. Er is genoeg bewegingsruimte met ruime badkamers in de kamers, goede bedden en airco. Ze wonen in een pand met zwembad ernaast en vlakbij het mooiste strand van Sint Maarten, aan Simpson Bay. Mr. Cor Merx, droeg onder meer een hele reeks quotes voor uit verklaringen van ondervraagde dames om de beschuldigingen van het OM te ontkrachten. De dames zijn zonder uitzondering positief te spreken over hun werkgevers en hun arbeidsomstandigheden.

Uit alle werkvergunning en Landing Permits en afgegeven visa's door de Nederlandse Ambassade blijkt dat de meeste dames bij Bada Bing voor de 3e of 4e en zelfs voor de 5 keer jaarlijks terugkeren. Zouden zij dat doen als zij niet goed behandeld zouden worden? Er is dus van vrouwenhandel en/of slechte omstandigheden absoluut geen sprake. Tijdens hun gesprek bij de Ambassade wordt overigens gevraagd of ze weten wat voor werk ze gaan doen bij Bada Bing op Sint Maarten. De dames krijgen een werk vergunning van 6 maanden, waarvan vele dames 2 maanden en 3 weken werken, dan 2 weken teruggaan naar huis en dan weer terugkeren om de resterende 2 maanden en 3 weken af te maken. Dit doet zo'n 50% van de dames.  

vlnr. mr. Geert Hatzmann - Patrick Illidge - mr. Ralph Richardson

Ook de advocaten van Patrick Illidge en manager Krijn van de Brug, respectievelijk mrs. Ralph Richardson en Geert Hatzmann, staken van wal met vurige pleidooien ter verdediging van hun cliënten. Illidge is zijn baan als Parlementariër kwijt en veroordeeld tot 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, ontzetting uit zijn ambt en mag 5 jaar niet verkozen worden. Manager Krijn kreeg een taakstraf van 240 uur. Allen met een proeftijd van twee jaar.

Van belastingontduiking is ook geen sprake, aldus van Den Heuvel. De tweede advocaat van Jaap van den Heuvel + LUNTEREN NV., de belasting-advocaat mr. Eric Jansen, bepleite donderdag 10 augustus primair de niet-ontvankelijkheid van het OM en subsidiair vrijspraak, omdat niet tot bewezen-verklaring van het tenlastegelegde kan worden gekomen, volgens mr. Erik Jansen.

Het 3-koppige Hof, speciaal overgekomen vanaf Curaçao, luisterde aandachtig en stelde gedurende de ochtend een reeks vragen aan de verdachten. Aan het einde van deze vragenronde ging het Hof over tot behandeling van de persoonlijke omstandigheden. Patrick Illidge stak van wal met een betoog, waaraan je kon merken dat hij ervaring heeft als redenaar. De toenmalig Parlementariër is nu zijn baan kwijt, terwijl hij het naar eigen zeggen immer het beste voor had met eiland-bewoners en altijd klaarstond om de mensen te helpen. Zo ook Jaap van den Heuvel. Het politieke spelletje dat is gespeeld, heeft hem figuurlijk zijn kop gekost. En dit is zijn beloning... Op Sint Maarten, dat je kwa bewonersaantal eigenlijk kunt vergelijken met een middelgroot Nederlands dorp, werken de dingen nu eenmaal anders. Iedereen kent iedereen en mensen stappen op je af met hun problemen. Patrick deed altijd zijn best iedereen te helpen. 'And today, today this is my reward!', beklaagde Illidge zich.

Assistent-manager Krijn had een mooi laatste woord op schrift gesteld en droeg dat recht uit het hart voor aan de aandachtig luisterende raadsheren. Krijn is nooit met justitie in aanraking geweest, heeft in Nederland gestudeerd en ziet zijn toekomst door deze zaak maar mooi in duigen vallen door de naar zijn mening zeer onterechte beschuldigingen van het OM. Krijn is goed voor "zijn" vrouwen, wordt op handen gedragen (met eigen ogen gezien) en is niet een man die vrouwen onderdrukt, totaal niet zelfs. Hij heeft de vrouwen uit Colombia, Dominicaanse Republiek en Venezuela die in Bada Bing werken altijd naar eer en geweten geholpen als er bijvoorbeeld een van de vrouwen wegens ziekte of overlijden van een familielid onverwacht terug moest keren naar huis. Daarom herkent hij zich totaal niet in de beschuldigingen. Net als bij zijn werkgever Jaap, hangen ook bij Krijn continu de donkere wolken van de ORCA-zaak al bijna 5 jaar boven het hoofd.

Jaap van den Heuvel - Club Bada Bing! + Neverland Lounge 

Jaap van den Heuvel tot slot stak zijn woede op het OM niet onder stoelen of banken. Hij had eigenlijk een epistel van een aantal A4-tjes opgeschreven, maar zei tegen het Hof:
'Mijnheer de voorzitter, Edelachtbare heren van het Hof, ik had 2 A4tjes volgeschreven, maar ik heb het maar weggegooid, want ik was nogal agressief en het was erg onaardig. Ja, je raakt in de stress van al deze beschuldigingen. Ik ben echt boos. Wat ik al zei: de donkere wolken van de beschuldigingen, waar ik het nu niet verder over zal hebben, hangen al jaren als donkere wolken boven mijn hoofd. Ik was 47 toen die nachtmerrie begon en ik ben nu 52. Het doet me echt zeer als ik mijn assistent-manager Krijn en Illidge zo meemaak. Hun zitten hier door mij... Deze meneer van het OM, ik ken die hele meneer niet, het lijkt me best een aardige man, maar als ik hem de aanklachten hoor voorlezen, en ik neem aan dat hij die van zijn collega's (Officieren van Justitie uit eerste aanleg) heeft, dan raak ik weer helemaal boos. Ontzettend kwaad! Als je dingen naar je hoofd gegooid krijgt en je jezelf afvraagt: Waar heeft die man het over? Wat hij nou net weer zei: "dat het geld eerst bij ons in handen komt"... Dat is onzin. De dames krijgen gewoon zelf het geld in handen. Ja natuurlijk, als de dames betaald krijgen met creditcard, ja dan móet het eerst bij ons komen omdat de dames geen creditcardmachine en/of locale bankrekening, die hebben wij. Dat is weer zo'n truc, ik weet het niet, whatever, maar het zijn allemaal van die moeilijk geformuleerde dingen. Bij het OM heeft men het verkeerd geformuleerd. Wij hebben een beslag op de bank. Ik hoor de AG net zeggen: "Oh nee, absoluut niet. Wij hebben geen beslag op uw bank-rekening gelegd". En wat staat erop?: 'Beslag op bankrekening'. (de advocaat van Jaap, mr. Eric Jansen had intussen een documentje opgehaald waaruit wel degelijk bleek dat er wél weer beslag was gelegd op een bankrekening) Het vertrouwen in het OM is knap weg, eigenlijk geheel weg! Er is twee keer gevraagd aan de AG of ze nu weer beslag hebben gelegd op de zakelijke bankrekening en twee keer liegt deze AG tegen de Raadsheren van: "Nee hoor, absoluut niet!"... Tot het bewijs van de bank wordt overlegd waarin dat duidelijk staat dat het in opdracht gegaan is van het OM. De AG staat dus te liegen tegen de President van het Hof, op zowel de eerste als de tweede zittingsdag. Die mevrouw Van der Wulp (Officier in eerste aanleg) ben ik ook ontzettend boos op, die deed dat net zo, dat is gewoon een onmens... (advocaat mr. Merx tikt Jaap aan) Ohw sorry, ja ik mag het zo niet formuleren van mijn advocaat, maar ik ben ontzettend boos over de beschuldigingen die ik allemaal naar mijn hoofd gegooid krijg. Ook al is het je eigen schuld, ik ben degene die ermee begon (de tape maken op z'n kantoor), ik zou het ook niet leuk vinden als ze dat bij mij deden, maar nogmaals, de rest snap ik nog steeds niet. Er wordt van alles bijgehaald, de belastingschulden, maar het allerergste wat je kunt krijgen op je nek is natuurlijk: de vrouwenhandel. De vrouwenhandelaar ... daar sta je dan... Alstublieft, neemt u de tijd om alles goed te lezen. Google mijn naam eens, kijk eens wat er dan naar voren komt. Daar leef ik mee, al 4 jaar... 5 jaar bijna. Als je zijn naam Googled, zie je hetzelfde bijna. Dat is leuk... kijk je naam, mijn naam, staat er deze ellende bij... ik gebruik allang mijn eigen naam niet meer als ik mezelf voorstel, ik gebruik mijn geboortenaam nu als ik me voorstel. Dan kom je die narigheid tenminste niet tegen als je Googled op mijn naam. Wat had ik nog meer? Oh ja, meneer de Advocaat-generaal. U zei net: meneer Van den Heuvel heeft de Parlementariër gesproken. Wat is dat nou? Ik spreek niet met een Parlementariër, ik spreek met Patrick, een jongen die ik al jaren ken. Hij kan Parlementariër zijn, dat is goed, maar als hij Jaap spreekt, spreekt hij Jaap en niet 'de bordeelhouder'. Ook een beetje een lullig ding, dat viel me een beetje tegen. Voor de rest durf ik er niet lang over na te denken. Ik ben echt heel erg kwaad hierover. Heren, ik hoop dat u heel erg de tijd neemt hiervoor, want u komt met een uitspraak eerdaags. Ik hoop dat u goed de tijd neemt hiervoor, lees het goed, doe het niet in een week alstublieft. Neem de tijd, want het gaat wel om deze mensenlevens. Nogmaals, meneer de advocaat-generaal, ik heb niks persoonlijks tegen u, helemaal nul, het is gewoon een stuk frustratie waar ik hier nu mee zit. Het is gewoon omdat u bij het OM zit. Dat was mijn laatste woord.
Dank u.'

Rechtbank / Hof  Philipsburg - Sint Maarten

Het Hof sloot de vervolgens zitting af en maakte bekend dat het ORCA-onderzoek formeel wordt gesloten op 23 augustus. De verdachten hoeven daar niet bij te zijn, aldus de voorzitter. Op 13 september is de uitspraak, mogelijk door middel van een videoverbinding met Curaçao. De voorzitter zei nog dat het Hof hier extra tijd voor gaat nemen omdat hij het een ingewikkelde zaak vindt. Het Hof denkt er een maand voor nodig te hebben om tot een weloverwogen uitspraak te komen.

Bondtehond


Aangepast zoeken